Ahmotuote Oy:n verkkokaupan tietosuojaseloste

Tietosuoja

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html) antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeitä voit hallita verkkoselaimen asetuksista.

Evästeet

Keräämme sivuston käyttäjistä kävijätilastoja. Tiedot eivät ole henkilöitävissä sinuun. Tiedot tallennetaan ainoastaan ahmotuote.fi palvelimille.

Tilastot auttavat meitä kehittämään palveluamme. Tilastotietoja käytetään myös osana virastoa koskevia raportteja ja tiedotteita.

Valintasi tallennetaan evästeisiin. Evästeen voimassaoloaika 1 viikko viimeisestä sivun latauksesta

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja kävijätilastoja varten:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Traficomin verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut Traficomin verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Traficomin verkkosivulle

Evästeiden avulla kerätyt tiedot säilyvät kerätyssä muodossa tyypillisesti 6 kk. Tietoja ei kuitenkaan käytetä sellaisenaan analytiikkatarkoituksiin, vaan IP-osoitteet maskataan analytiikkaa varten.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Matomo, matomo.org), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste.

Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Nimi Ahmotuote Oy, Y-tunnus: 0571205-8

Osoite Ahertajankaarto 19, 74130 Iisalmi

Muut yhteystiedot

ahmotuote@ahmotuote.fi

+358 178 202 100

2 Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:

ahmotuote@ahmotuote.fi

+358 178 202 100

3 Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa ahmotuote.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi ja esitettävään uudelleenmarkkinointiin.

Tarjouspyynnön välittäminen rekisterinpitäjälle.

5 Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

– Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

– sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, aihe

Asiakasrekisterissä:

Mahdollinen aiempi asiakkuus, vastuuvapaus lauseke, suostumus sähköpostin ja tekstiviestien lähettämisestä tiedottamista ja yrityksen markkinointia varten.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google).

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9 Suojaus

Suojattu yhteys verkkopalveluissa (SSL). Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä (salasana suojaus). Google anonymisoi käyttäjätiedot (Google Analytics), ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Kävijäseurannan tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnollisiin henkilöihin.

10 Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojenoikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

12 Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Yhteydenottoja / ilmoittautumisia säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä osallistumiskerrasta.